ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿವರ:

 ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

 ಸೇವೆಗಳು

 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

1. ವಿಭಾಗದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು:

ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು 2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ: ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ, ಸೆರೋಲಜಿ, ಮೈಕಾಲಜಿ, ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನೊಲಾಜಿ ಎಂಬ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೇವಾಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಭಾಂಗಣಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಭಾಂಗಣ, ವಿಭಾಗೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

          ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು 2006ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಿಎಂಎಲ್ಟಿ, ಡಾಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಂಸಿಐ ನಿOದ ಪಿಜಿ (ಎಂಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮವಿಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ, ಸೆರೋಲಜಿ, ಮೈಕಾಲಜಿ, ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಜಿ ತನಿಖಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನ್ಯಾಕೋ ಮುಂತಾದರಾಷ್ಟಿçಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2011 ರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು ವಸತಿ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು 2016 ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಹೆಚ್‌ಆರ್) ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವೈರಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮವಿ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. ಅರ್ಬೊವೈರಸ್ ಇನ್ಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಾಣು ಸೋಂಕುಗಳ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ವಿ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಎಲ್.ಅನ್ನುಎಂ.ಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿರೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಜೈವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಡಿಎಸ್ಪಿ ರೆಫೆರಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾಬ್ 03 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನುಎಂ.ಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಜೋತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಸೋಂಕಿನ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾಯಕಲ್ಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎನ್‌.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಎಸ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎನ್‌ಎಬಿಹೆಚ್/ ಎನ್‌ಎಬಿಎಲ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ವಿಭಾಗದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ: ರಾಷ್ಟಿçಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜಿಯುಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್‌ಗಳಾದ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಐ, ಡಬ್ಲಿಯೋಹೆಚ್‌ಒ, ಐಸಿಎಂಆರ್, ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಕೋ, ಎನ್‌ಎಬಿ ಎಲ್. ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎಮ್‌ಸಿ ವೆಲ್ಲೂರ್, ಎನ್‌ಐವಿ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಕ್ಯೂಎಸ್, ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ನೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ,  ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

  2. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಟ್ಟಗಳ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲು ಮತ್ತುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

 

 * ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ಕ್ರ. ಸ.

ಹೆಸರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಪದನಾಮ

1

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಟಿ.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ಹೆಚ್.ಜಿ.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಎಂಎಸ್‌ಸಿ (ಮೆಡಿಕಲ್)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಎನ್.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್

ಬೋಧಕರು

6

ಡಾ. ಛಾಯ ಎಂ.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್

ಬೋಧಕರು

7

ಡಾ.ನವ್ಯ  ಎಸ್ ನಜೀಮ್

 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

 

 * ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

2

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎಲ್.ಎನ್.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

3

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಟಿ.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

4

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

5

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ.ಎಸ್.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

6

ಶ್ರೀ ಹೇಮಣ್ಣ ಎಸ್.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

8

ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

9

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಿ.ಎಲ್.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

10

ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ.ವಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ

11

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್

ಅಟೆಂಡರ್

12

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್

ಅಟೆಂಡರ್

 

 * ವಿಆರ್‌ಡಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಪದನಾಮ

1

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಾವಡಿ

ಎಂಎಸ್‌ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ (ಬಯೋಟೆಕ್)

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ- I

(ನಾನ್-ಮೆಡಿಕಲ್)

2

ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಜ

ಎಂಎಸ್‌ಸಿ (ಮೈಕ್ರೋ)

ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕರು

3

ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂ.ಪಿ.

ಬಿಎಸ್‌ಸಿ, ಡಿಎಂಎಲ್‌ಟಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಸಿ, ಡಿಎಂಎಲ್‌ಟಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

 

 3. ಸೇವೆಗಳು:

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತುರೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಲು ವಿಭಾಗದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಜಿ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು: ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರರೋಗಿಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಸೇವೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಸೇವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

* ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು:

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಾಜಿ/ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ

1

ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್   ಸ್ಪೂಟ್ಂ, ಸ್ವಾಬ್, ಪಸ್, ಸ್ಟೂಲ್, ಬಾಡಿಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಬ್ಲೇಡ್ ಇತರೆ.

2

ಏರೋಬಿಕ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಡ್ ಬೈ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಬ್ಯಾಕ್ಟೆಕ್

3

ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಕ್ವೈರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆತೆಟರ್ ಟಿಪ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಟಿಟ್ಯೂಬ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ಲೂಯಿಡ್ ಇತರೆ,

4

ಏರೋಬಿಕ್ ಆಂಡ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್  ಎನ್ವಿರಾಯಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಯೆಲೆನ್ಸ್: ಸರ್ಫೇಸ್, ಏರ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್

ಸೆರಾಲಜಿ

1

. ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಚ್‌ಬಿಎಸ್‌ಎಜಿ, ಹೆಚ್‌ಸಿವಿ, ಹೆಚ್‌ಐವಿ, ವಿಡಿಆರ್‌ಎಲ್, ಆರ್‌ಎ, ಎಎಸ್‌ಎಲ್‌ಒ, ಸಿಆರ್‌ಪಿ, ವೈಡಲ್

2

ಟರ್ಬಿಡೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಿಆರ್‌ಪಿ

3

ಎಲಿಸಾಫಾರ್ ಹೆಚ್‌ಬಿಎಸ್‌ಎಜಿ, ಹೆಚ್‌ಸಿವಿ, ಹೆಚ್‌ಐವಿ,

ಮೈಕಾಲಜಿ

1

ಫಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿನ್, ಸ್ಪೂಟಂ, ಸ್ವಾಬ್, ಪಸ್, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇತರೆ

2

ಕೆಒಹೆಚ್ ಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಂಗ್, ನೈಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ,

3

ಲಾಕ್ಟೋ ಫೀನಾಲ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟ್ ಪಾರ್ ಫಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್

ಪ್ಯಾರಸೈಟಾಲಜಿ

1

ಸಲೈನ್ ವೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಯೋಡಿನ್ ವೆಟ್ ಮೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಓವಾ, ಸಿಸ್ಟ್, ಲಾರ್ವೆ, ಆಂಡ್ ಟ್ರೋಫೋಜಾಯ್ಟಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್

2

ಜೆಎಸ್‌ಬಿ/ಗೀಸ್ಮಾ/ಲೆಷ್ಮನ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರ್ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಯರಾಸೈಟ್ಸ್, ಫಿಲರಿಯಾಸ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ ಹೆಮೋಪರಸೈಟ್ಸ್

3

ರಾಪಿಡ್ ಸೆರಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರ್ಮಲೇರಿಯಾ

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

1

ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟೈನ್,  ಝಡ್‌ಎನ್ ಸ್ಟೈನ್, , ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಟೈನ್, ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಸ್ಟೈನ್, ಗೀಮ್ಸಾ ಸ್ಟೈನ್ , ಲ್ಯುಷಮನ್ ಸ್ಟೈನ್

2

ಹಾಂಗಿಗ್ ಡ್ರಾಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸಲೈನ್/ ಐಯೋಡಿನ್ ಮೌಂಟ್

3

ಇತರೆ

4

ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಮಾಂಟಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್

5

ಇಮ್ಯುನೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ : ಎಎನ್‌ಎ ಪ್ರೋಪೈಲ್

6

ಎನ್ವಿರಾಯ್ನಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಎಲೆನ್ಸ್: ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒಟಿ ಸ್ವ್ಯಾಬ್, ಏರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಡಯಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆರ್ ಒ ವಾಟರ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಜೇಷನ್

 

  * ವೈರಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೇವೆ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರ

1

ಎಲಿಸಾ (ಆಂಟಿ ಬಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್) ಫಾರ್ ಮೀಸೆಲ್ಸ್, ರುಬೆಲ್ಲಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ ಗೂನ್ಯ, ರೋಟಾವೈರಸ್, ಕೋವಿಡ್-19, ಜಪಾನೀಸ್ಎನ್‌ಸೇಫಲೈಟಿಸ್

2

ಎಲಿಸಾ (ಆಂಟಿಜೆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್) ಫಾರ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ

3

ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಫಾರ್ ಸಾರ್ಸ್  ಕೋವಿಡ್ -2, ಇಂಫ್ಲೂಯೆನ್ಜಾ ವೈರಸ್-ಹೆಚ್1ಎನ್1

4

ಕಂವೆಂಷನಲ್ ಪಿಸಿಆರ್ ಫಾರ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮೀಸೆಲ್ಸ್, ರುಬೆಲ್ಲಾ

 

ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್ .ರೆಫೆರೆಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರ

1

ಎಲಿಸಾ (ಆಂಟಿಬಾಡಿಡಿಟೆಕ್ಷನ್) ಫಾರ್ಮಂಪ್ಸ್, ಚಿಕಿನ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಟೈರಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ. ಮತ್ತು ಇ.

2

ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಬ್ರುಸೆಲ್ಲೋಸಿಸ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ) ವೇಲ್ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್

3

ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸೆನಿಂಗ್

4

ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಸೆಂಸಿಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲಾ, ಶಿಘೇಲಾ, ಬ್ರುಸೆಲ್ಲಾ, ವಿಬ್ರೋ, ಡಿಫೆತೀರಿಯಾ,

5

ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್

 

5. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಬೋಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಯುಜಿ (ತಿಂಗಳವಾರು)

ಪಿಜಿ (ತಿಂಗಳವಾರು)

ಸೆಮಿನಾರ್

01

08

ಜರ್ನಲ್ ಕ್ಲಬ್

01

04

ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್

01

01

ಕೇಸ್ ಪ್ರಸೆಂಟೇಷನ್

01

04

ಯಾವುದೇ ಇತರೆ, ವಿವರಗಳು

-

-

ನೆಡೆದಿರುವ ಸಿಎಂಇ / ವರ್ಕ್ಶಾಪ್‌ಗಳು:

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ

ಮಟ್ಟ (ಸ್ಥಳೀಯ/ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

/ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ)

ಕ್ರೆಟಿಡ್ ಅಂಕಗಳು

1.

Arboviral infections prevalent in India

28.02.2018

Regional

-

  

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

 ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

1

Venkatesha DT, Gayathree L. Hospital based study of malarial species in a tertiary health care center, Hassan, Karnataka. Journal of International Medicine and Dentistry. 2015; 2(2):93-96.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

2

Venkatesha D.T. Gayathree .L. Hospital based sero diagnostic study of Hepatitis B virus in a tertiary care Hospital. International Journal of Science and Research. 2319-7064:1015-1017.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

3

Sharath Kumar Shetty, Venkatesha D.T. Sunil.P. Rao. Subbannayya.K. Hemolysin and serum resistance among ESBL producing Extra intestinal Pathogenic Escherichia coli isolated from a tertiary care Hospital. International Journal of current Microbiology and Applied Sciences. 2016;5 (1);1 -7.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

4

Divya.SK, Sreedhara HG, Hirannaiah CR, Mohan NK. Seroepidemiological study of leptospirosis among clinically suspected cases.International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.2017 6(3);134-141.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

5

Ashwini.D, Gayathree.L, Venkatesha DT Profile of bacterial isolates in neonatal sepsis and their drug resistance pattern in a tertiary care hospital. International Journal of Science and Research. 2017; 6 (5); 994-998.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

6

Sumangala.V, Venkatesha DT, Chennaveerappa PK, Gayathree.L. Role of Gene Xpert MTB/RIF assay for early diagnosis of pulmonary tuberculosis in people living with HIV. Journal of International Medicine and Dentistry. 4 (2); 56-60.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

7

Elizabeth antony, Gayathree L, Neonatal septicemia due to enterococci species and their antibiotic susceptibility pattern in tertiary care hospital, Hassan. Indian Journal of Microbiology Research 2020-vol.7(2) :199-202

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

8

Sreedhar H.G.,Mohan N.K. Molecular epidemiology of vibreo cholerae causing out breaks and sporadic cholera in and around Hassan district and its antibiotic susceptibility pattern International journal of medical microbiology and tropical diseases.2019:5(1):41-46.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

 

7. ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು (ಮುಗಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ)

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಯೋಜನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

1

-

-

2

-

-

 

ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು :

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

1

Study on Mupirocin and inducible Clindamycin resistance in clinical isolates of MRSA from tertiary care center, Hassan.

ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಸಮ್ಮೇಳನ-2020

ಡಾ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಂಟೋನಿ

2

Profile of bacterial isolates in neonatal sepsis and their drug resistance pattern in a tertiary care hospital

IAMM 21st Annual Conference

ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ದಾಂಡೆ

3

Etiology and antibiotic resistance patterns of community acquired urinary tract infections a tertiary care hospital, Hassan.

IAMM 20th Annual Conference

ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ದಾಂಡೆ

4

Aerobic bacterial profile and antimicrobial susceptibility pattern of pus isolates in a tertiary care centre Hassan.

Poster at State level IAMM-KC Chapter MMCRI, Mysuru 2017

ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ದಾಂಡೆ

ಪ್ರಬಂಧ:

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಹೆಸರು

1.

Bacteriological study of acute exacerbation of COPD with special reference to history of tobacco smoking and biomarkers of inflammation

ಡಾ. ದಿವ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ.

ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ಹೆಚ್.ಜಿ.

2.

Evaluation of antibiotic sensitivity and bacteriological profile in urinary tract infection in patients with diabetes mellitus in a tertiary care hospital, Hassan.

ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಕೆ

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಟಿ.

3.

Comparative study of aerobic bacterial isolates in superficial swab and deep tissue biopsy cultures among type 2 diabetes mellitus patients with diabetic ulcers

ಡಾ. ಸುಮಂಗಳ ವಿ.

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಟಿ.

4.

Microbial study of catheter associated urinary tract infections in surgical ward patients in tertiary care hospital, Hassan.

ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ದಾಂಡೆ

ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.

5.

Study of aerobic bacterial profile in chronic suppurative otitis media and their antibiotic susceptibility pattern.

ಡಾ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಂಟೋನಿ

ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ಹೆಚ್.ಜಿ.

6.

Clinicoepidemiological study of Leptospira and Leptospira serovars

ಡಾ.ನವ್ಯ  ಎಸ್ ನಜೀಮ್

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಟಿ.

 

6. ಸೂಚನಾ ಫಲಕ:

Bacteriology Laboratory

 

Central Diagnostic Laboratory

 

Virology and Molecular Biology Laboratories

    

 

Immunology laboratory

 

Museum

 

CME's Conducted by Department

 

    

 

Exhibition Conducted by Department

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-11-2022 01:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080