ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಟೇಶನ್

 

 * ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ರೋಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ವಿಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗೆ C-ARM Lead Apron ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಆರ್‌ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Inj. Rabies immunoglobulin ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ  ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 500ಎ, MCCB  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Electrical  wiring ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ e-TDS returns of salary ತಯಾರಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ Networking point of Internet and Local software ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ICU, Pediatric dept, SNCU dept ಗಳಿಗೆ  ABG  ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು cost per test ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Glass jars and bottles ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Single door Refrigerator and Stabilizerನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸಂಪನ್ನು (Water tank) ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Turbosmart Turbidometri ನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ & ಇಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Elbow operated taps ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ENT and NQAS  ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ Medical Report ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆರಲ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಬಾಬಾಟ್ರಾನ್ 3ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘಟಕದ ಬಂಕರ್ ಗೆ  ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ MCCB Panel ಗಳಿಗೆ  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ  ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 03 KVA UPS ನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾರ್ಟೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ Project ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 2xred Taq master Mix chemical, ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 14 ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ನು  ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 50 ಸ್ಟೇಡಿ ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 50 ಸ್ಟೇಡಿ ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ MRU ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Fire Extinguisherನ  ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಮ್ಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ  ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 06 ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ  stabilized H202 solution, ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ Chemicals Peels and Patch test kit ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಓಪಿಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಎಮ್.ಆರ್.ಯು. ಘಟಕಕ್ಕೆ 30 KVA Online UPS ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊಠಡಿಗಳ 01, 02, 03, ಮತ್ತು 04  ಹೊರ ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ 02 ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರೀಲ್ಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Injections ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರೆತ್ತುವ 3HB MOTOR ಮೋಟಾರ್ ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಎಲೆಕ್ರ್ಟಿಕಲ್  ರೂಮ್ ಗಳು, ಜನರೇಟರ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ಗಳಿಗೆ Fire Extinguisher ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು. ವಿಭಾಗದ ಉಪಯೊಗಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ  ಡೆಮೋ ಕೊಠಡಿ -115 ಗೆ  Raising water line GI 2 inch pipe leakage , ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  Stethoscope, Apron, Emergency light, B.P Monitor, ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ 05 ಅಲ್ಮೇರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರಕ್ಕೆ Laparoscopic Accessories ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ  ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Auto Clave Binsಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹೆಚ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ 30 CC CAMERA, ಗಳಿಗೆ Wiring and pipping ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Special stain kits ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * AB-ARK ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 04 ಟ್ಯಾಬ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಡ್ರಾಫ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕಿವಿ.ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ರಕ್ತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 500 ಎ, ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 01 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ Steel weighing machine ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಇ.ಯು.ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ಮತ್ತು 122ಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ oxygen BPC flowmeter with humudified bottle connected din BPC probe, ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ injection human albumin 20% ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Chemical peels and Patch test kit ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ sctub suits ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ stabilized H202 solution, ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ  ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎ. 13 ಜಿ. 1102 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Computer Assisted Learning (CAL) for animal experiments software ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಸಿ.-ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Apron, Emergency Light, B.P Monitor, Mask, Gloves ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ರೇಕಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ Iris ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು 3 ವೈಫೈ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ABG ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ  ABG Sensor cassette and ABG solution pack ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Trolly drap ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 * ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 Ltr commercial RO Plant, ಹಾಗೂ 100 ltr SS tank  ಅನ್ನು ಕೋಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳನ್ನು ಎ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Anti Rabies clinic ವಿಭಾಗಕ್ಕೆInj.Anti Rabies immunoglobulin IP ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವರೂಮಿನ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಫೀಡ್ ನ್ನು  300 MBPS ಗಳಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  steel almerha locker and Racks for medicine storage ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 3 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಯುಪಿ.ಎಸ್ ಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Computer Assisted Learning  (CAL) for animal experiments software  ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Citric acid   ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ   Inj. Anti Snake Venom ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj. IV. Sodium Chloride 0.9%w/v ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ MRI Contrast ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು ನಲ್ಲಿರುವ 05 MASIMO RAD PULSE OXIMETER OF PROBE ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Medical Instruments ಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇ ಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಇ.ಎನ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗದ ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗಿಗಳ Mucormycosis ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ  Medical equipment ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 40 NO ELBLOW operated tabsಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮಿಕೊಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉದ್ಧರಣ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ

 * NABH ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಧರಣ

 * X2 ತೊಳೆಯುವ ದ್ರಾವಣ 100 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು XI ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾವಣ 100ml ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25.08.2021

 * CISCO Webex ID ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿನ ಕೊಟೇಶನ್

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj. Albumin solution ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 NICU AND ICU  ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Layrngoscope and digitial thermometer ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕೋವಿಡ್ -19 ವಾರ್ ರೂಂಗೆ TV stand and Microphone Adopter ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * OBG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ 15 ರೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಷನ್

 *  ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯಾವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-05-2022 10:55 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080