ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

  • ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಹಾಸನ. (ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-04)

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ

1

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆರ್.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

2

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಚಿತಾಕುಮಾರಿ

ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

3

ರಾಕೇಶ್ ಪಿ.ಜಿ.

ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್.

ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗ

4

ಸಿಂಧೂಪ್ರಿಯಾ

ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್.

ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗ

5

ಭವ್ಯ ಎಮ್.

ಅಡಿಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್

ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗ

6

ಭಾನುಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

7

ವನಿತ.ಎಂ

ಸಹ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

8

ಶೈಲಜಾ.ಪಿ.ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

9

ಸುನಿಲ್.ಹೆಚ್.ಜಿ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

10

ಸುಧಾ. ಹೆಚ್.ಎಮ್.

ಸೀ. ಟೈಪಿಸ್ಟ್

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ

11

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ.

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ

12

ತಾರಾ.ಎಸ್.

ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರ ಶಾಖೆ-02

13

ಮಮತ.ಎಸ್.

ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ

14

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಎಂ.ಎನ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ

15

ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ

16

ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ.ಕೆ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-05

17

ಕಾಂತಿ.ಯು.ಎ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ  ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಓಷಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

18

ಲೀಲಾವತಿ.ಕೆ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ,ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು,& ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗಗಳು

19

ವೀಣಾ. ಬಿ.ಆರ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ

20

ಶೋಭ. ಬಿ.ಪಿ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-04

21

ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಟಿ.ಎಸ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಯುಸರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

22

ವೀಣಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ

23

ಸುಮಾವತಿ.ಎನ್.ಎಲ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ನ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

24

ಷಣ್ಮುಖ

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಸ್ಟೋರ್,ಹಿಮ್ಸ್

25

ರೇಣುಕಾ

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ರವಾನೆ ಮತ್ತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವಿಭಾಗ

26

ಪವಿತ್ರ.ಟಿ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-01

27

ರೀನಾ. ಕೆ.ಆರ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರ ಶಾಖೆ-01

28

ಸವಿತಾ. ಎನ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಟೆಂಡರ್

29

ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಬಿ.ಟಿ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ

30

ಅನಿತ. ಹೆಚ್.ಜಿ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರ ಶಾಖೆ-03

31

ಸುನೀಲ್. ಬಿ.ಎಸ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಡಯಟ್ ಮತ್ತ ವಾಹನ ವಿಭಾಗ

32

ನಾಜೀಮ್ ಪಾಷ. ಎಸ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ

33

ಹೇಮಂತ್‍ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಆರ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

34

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಡಿ.ವೈ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತ ವೈದ್ಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ

35

ಶಂಕರೇಗೌಡ. ಕೆ.

ಓ.ಟಿ.. ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಓ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ

36

ಸುಜಾತ

ಓ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ

37

ಪ್ರತಿಭಾ.ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಓ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ

38

ನೇತ್ರಾವತಿ.ಬಿ.

ಓ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ

39

ಹರೀಶ್.ಬಿ.ಎಲ್.

ಓ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ

40

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಡ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಡಯiÁಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ

41

ಲೀಲಾ.ಎಸ್.

ಡಯiÁಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ

42

ಅನುಸೂಯ.ಬಿ.ಎಂ.

ಡಯiÁಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ

43

ಆಶಾಬಾಯಿ

ಡಯiÁಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ

44

ಪ್ರದೀಪ್.ಕೆ.ಎಸ್

ಡಯiÁಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ

45

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ಆರ್.ಕೆ.

  ಎಕ್ಸ್‍ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

46

ಕಲಾವತಿ. ಡಿ.ಆರ್.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

47

ನಂದೀಶ್.ಜಿ.ಕೆ.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

48

ಬಾಲಾಜಿ.ಎಸ್.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

49

ಮಧುಸೂಧನ್ ನಾಯಕ.ಡಿ.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

50

ಕಾರ್ತಿಕ್.ಎನ್.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

51

ಹನುಮಂತಗೌಡ.ಡಿ.ಕೆ.

  ಡೆಂಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ದಂತ ವಿಭಾಗ

52

ಅಶೋಕ್ ರಾಥೋಡ್

 

ದಂತ ವಿಭಾಗ

53

ನೌಷದ್ ಪಾಷ.

ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್

ಫಿಜಿಯೋಥೆರಫಿ ವಿಭಾಗ

54

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಡಚಿ

 

ಫಿಜಿಯೋಥೆರಫಿ ವಿಭಾಗ

55

ನಾಗೇಶ್.ಡಿ.ಆರ್.

ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನಿಸ್ಟ್.

ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

56

ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎ.

ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್.

ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

57

ಸುನಿತ.ಬಿ.ಸಿ.

ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

58

ತಾರಾನಾಥ.ಡಿ.

ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

59

ಹೇಮಂತ್‍ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಪಿ.

ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

60

ಜೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಭಾಗ

61

ಎಂ.ಆರ್.ಅನುಷ

 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಭಾಗ

62

ಗಿರೀಶ್.ಎಂ.

ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್./ ಮಾಡೆಲರ್

ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗ

63

ಅನಂತರಾಮ್.

ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗ

64

ಸೌಮ್ಯ

ಎಕೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್

ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ

65

ಭವ್ಯ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಟಿ.ಬಿ.& ಚಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ

66

ಅನಂತ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ

67

ಮಂಗಳಾ. ಜಿ.ಎಸ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-03

68

ಅನಿತ ಏಂಜಲೀನ್

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತೆ,

69

ಗೀತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ

70

ನಾಗರತ್ನ.ಎಲ್.ಎನ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗ

71

ಜನಾರ್ಧನ್.ಎಸ್.ಬಿ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಗೈರು ಹಾಜರಿ

72

ಬಾಲಾಜಿ.ಪಿ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಎಎಮ್.ಸಿ & ದುರಸ್ಥಿ ವಿಭಾಗ

73

ಈಶ್ವರ ಕುಮಾರ್. ಬಿ.ಕೆ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರ ಶಾಖೆ, ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ & ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ

74

ರವಿಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಆರ್

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ನಿಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು

75

ರೋಹಿಣಿ.ಎಲ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಗೈರು ಹಾಜರಿ

76

ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಬಿ.ಎಸ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್

77

ರವಿತೇಜ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಯುಸರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಓಷಧಿ ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ

78

ಚಂದ್ರಕಲಾ. ಟಿ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ.ಯುಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇಯನ

79

ಲೀಲಾವತಿ.ಕೆ.ವಿ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ವಿಬಾಗ

80

ಇಶ್ರಾರ್ ಪಾಷ. ಹೆಚ್.ಜೆ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ-02

81

ವನಿತಾ.ಎನ್.ಎಂ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

82

ಯೋಗೇಶ್.ಕೆ.ಪಿ.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ನಿಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ

83

ಮಧುಸೂದನ್.ಯು.ಎನ್.

 

ಬೋಧಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

84

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಎಸ್.

ವರ್ಕ ಶಾಪ್ ವರ್ಕರ್

ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರ ಶಾಖೆ  ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ & ಎಸಿ ಬಿಲ್

85

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಠ್ಠಲ ತಳವಾರ್.

 

ಬೋಧಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

86

ದಿನೇಶ್.ಎನ್.ಆರ್.

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ

87

ವಿನುತ.ಟಿ.ವೈ

ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

88

ನಿರ್ಮಲ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ಪೆತಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

89

ರಮೇಶ್ ಬಾಬು.ಬಿ.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

90

ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಕೆ.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ

91

ವೆಂಕಟಾಚಲ.

ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಅಂಗ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

92

ಭಾಗ್ಯ.

ಔಷದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

93

ವೀರಭದ್ರ.ಪಿ.ಬಿ.

ಅಂಗ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

94

ಬಸವರಾಜ.ಎಂ.ಕೆ.

ರವಾನೆ ಮತ್ತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

1

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎನ್

ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು

Admin section (Collge)

2

ರಾದಾಕೃಷ್ಣ ಬಿ

ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ

ENT Department

3

ಇಸಿಧರ್ ಕುಮಾರ್

ನೇತ್ತಾಧಿಕಾರಿ

ENT Department

4

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್

ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್

Pharmacy SCH

5

ಆರೀಫ್ ಜಾನ್

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಯೋತಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

6

ಸುಹಿಲಾ ಬೇಗಂ

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

7

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ.ವಿ

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

8

ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಸ್.

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

9

ಬಂಗಾರ ರಾಜು

ಫಜಿಯೋಥೆರಫಸ್ಟ್

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

10

ನರೇಂದೆ ಎನ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೆಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

11

ಶಾರದ ಪಿ

ಉಪ ಆರೋತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

12

ಮಾಲಿನಿ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

13

ಜಯಮ್ಮ ಎ.ಯು.

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

14

ನಾಗಮ್ಮ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

15

ನಿರ್ಮಲಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಎನ್.

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

16

ಪ್ರೇಮಲತಾ ಜೆ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

17

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್.ಬ್ಯಾಳಿ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

18

ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ.

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

19

ಶಶಿಕಲಾವತಿ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

20

ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಬಿ.ಎನ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

21

ಇಂದಿರಮ್ಮ ಬಿ.ಪಿ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

22

ಇಂದಿರಮ್ಮ ವೈ,ಎಸ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

23

ರಾಜಶ್ರೀ ಎನ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

24

ಎಸ್.ಪುಷ್ಪಾವತಿ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

25

ಆರ್.ಶ್ಯಾಮಲ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

26

ಮಮತ ಎನ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

27

ಸುರೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

28

ವÉಂಕಟೇಶಪ್ಪ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

29

ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

30

ವಾಗ್ದೇವಿ ಕೆ.ಎಸ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

31

ಲತಾ.ಬಿ.ಎನ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

32

ಹರಿಣೀದೇವಿ ಬಿ.ಪಿ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

33

ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ಜಿ.ಆರ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

34

ಯತೀಶ್. ಆರ್.ಎಸ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

35

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುರೇಖ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

36

ಸಿ.ಎಲ್.ಪುಟ್ಟಮ್ಮ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

37

ಕೆ.ಸಿ.ಅನ್ನಮ್ಮ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

38

ಪ್ರಮೀಳಾ ಎಂ.ಲೋಬೋ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

39

ಜರೀನ್‍ತಾಜ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

40

ಸರಸು ಡಿ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

41

ಜಲಜ ಟಿ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

42

ರೇಣುಕ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

43

ಶಾರದ ಎಸ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

44

ಚನ್ನಮ್ಮ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

45

ಶಾರದಮ್ಮ ಕೆ.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

46

ಜಯಂತಿ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

47

ಸುನಂದಮ್ಮ ಎಲ್.

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

48

ಚನ್ನಮ್ಮ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

49

ಮೋಹನ್‍ಕುಮಾರ್

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

50

ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿ.ಎಸ್.

ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

51

ಆಶ್ವಿನಿ ವೈ

ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

52

ಕಾಂತರಾಜು

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

53

ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ವೈ ಪಿ.

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

54

ನಾಗಮಣಿ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

55

ಪಂಕಜಮ್ಮ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

56

ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನಾ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

58

ಚಲುವೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಮ್.

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

59

ದಿನೇಶ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

60

ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಜೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸ್

           

 

* ನರ್ಸಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸ್ಟಾಫ್

                                        ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ
                                (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ-06) ಆಗಸ್ಟ್-2020ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ವಿವರ
ಕ್ರ. ಸಂ ಸಿಬ್ಬAದಿಯ ಹೆಸರು  ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಮಹೇಂದ್ರ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
2 ಸುಕನ್ಯ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
3 ಮೇರಿ ಆಶಾ.ಎ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
4 ದಿನೇಶ. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
5 ಸಹ್ಯಾದ್ರಮ್ಮ. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
6 ವೀಣಾ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
7 ಇಂದ್ರಮ್ಮ.ಎA.ಎ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
8 ಹೇಮಂತಕುಮಾರ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
9 ರಶ್ಮಿ.ಎ.ಎಂ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
10 ಪುಷ್ಪ.ಎಂ.ಕೆ. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
11 ಸುಧಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
12 ಚಂದ್ರಕಲಾ.ಜಿ.ಪಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
13 ಸತೀಶ.ಪಿ. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
14 ಮಧು.ಎಂ.ಬಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
15 ಪ್ರಮೀಳ.ಸಿ.ಎಸ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
16 ಕಲ್ಪನ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
17 ಕುಮಾರ.ಸಿ.ಆರ್. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
18 ಸುಜಯ ಕುಮಾರ.ಬಿ.ವಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
19 ಪುಷ್ಪಲತ.ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
20 ವಿಜಯಕುಮಾರಿ.ಬಿ.ಆರ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
21 ಸುಜಾತ.ಎಂ.ಡಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
22 ಶಿನಿ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
23 ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ.ವಿ.ಆರ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
24 ಆಶಾ.ಡಿ.ಎಂ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
25 ಸಣ್ಣಮ್ಮ.ಎಸ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
26 ಪೂರ್ಣಿಮ ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
27 ಸರೋಜಮ್ಮ.ವಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
28 ಫರೀದಾ.ಎ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
29 ರವಿ.ಕೆ.ವೈ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
30 ಲತಾ.ಎ.ಎನ್. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
31 ರಜನಿ.ಕೆ.ಎ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
32 ಶಾರದ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
33 ಮೋಹನ.ಬಿ.ವಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
34 ಭಾಗ್ಯ.ಡಿ.ಎಂ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
35 ಸುನೀತ.ಬಿ.ಪಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
36 ಶಾರದ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
37 ಮಣಿ.ಬಿ.ಪಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
38 ಮೋಹಿನಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಎಸ್.ಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆ
39 ಮಹಮ್ಮದ್ ನಜೀಮುಲ್ಲಾ..ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ
40 ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
41 ಅಶ್ವಥ್. ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ
42 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ವಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
43 ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಜಿ.ಟಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
44 ವಿಜಯ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
45 ಶಶಿಕಲಾ.ಜಿ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಚರ್ಮ ರೋಗವಿಭಾಗ
46 ಭಾಗ್ಯ. ಎಂ.ಎ. ಪ್ರ.ತAತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
47 ಸವಿತಾ. ಟಿ.ಸಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
48 ವೇದಾವತಿ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
49 ಹೆಲೆನ್ ಮೆಗ್ಡಲೈನ್ ಕಾರ್ನೋಲಿಯಸ್ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
50 ರಾಮೇಗೌಡ. ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
51 ಸತೀಶ್. ಎನ್.ಎಲ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
52 ಸಿದ್ದರಾಜು.ಜಿ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ
53 ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಕೆ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
54 ಗಿರೀಶ್. ಬಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
55 ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷಿö್ಮ. ಎನ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅAಗ ರಚನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
56 ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
57 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
58 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್. ಜಿ.ಎಂ. ಪ್ರ.ತAತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
59 ಶಿವಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಇ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
60 ಕೆ. ಮಾರಪ್ಪ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
61 ಲಕ್ಷಿö್ಮÃದೇವಿ.ಟಿ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
62 ಶೆÊಲಶ್ರೀ ತೆಳಗಡೆ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
63 ಚಂದ್ರ. ಬಿ.ಬಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಓ.ಓ.ಡಿ
64 ಸAತೋಷ್. ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
65 ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಪಿ.ಎಲ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
66 ಹೇಮಣ್ಣ.ಎಸ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
67 ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಬಾಯಿ ಕುಮರೇಶಿ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ
68 ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
69 ನಾಗಲಕ್ಷಿö್ಮÃ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
70 ನಟರಾಜ.ಟಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
71 ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಬಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಓ.ಓ.ಡಿ
72 ಉಮಾ.ಜಿ. ಪ್ರ.ತAತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
73 ಗೀತಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಔಷಧಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
74 ಅಲಕೂರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆ.ಪಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ
75 ಮಹೇಶ್‌ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ವಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
76 ಜೀನತ್.ಎಂ. ಪ್ರ.ತAತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
77 ನಸೀಮ ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
78 ಲೋಕೇಶ್. ಎಮ್.ಎ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಓ.ಬಿ.ಜಿ
79 ಗಾಯತ್ರಿ. ಟಿ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
80 ಅನಿಲ್. ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರ.ತAತ್ರಜ್ಞರು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
81 ಅನಿತಾ.ಜೆ. ಪ್ರ.ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
82 ನೇತ್ರಾವತಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಡಿ'ಗ್ರೂಪ್/ಅಟೆಂಡರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
83 ಮಧುಸೂದನ್.ಜಿ.ಎನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗ
84 ನಾಗರಾಜ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
85 ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ.ಕೆ.ವಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೇAದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
86 ಕೃಷ್ಣ.ಎA.ಎಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ
87 ಗಿರಿಜಾಮಣಿ.ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ
88 ಮಂಜುಳಮ್ಮ.ಸಿ.ಎನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
89 ರತ್ನಮ್ಮ.ಕೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
90 ಶಾಂತಮ್ಮ.ಪಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
91 ಡಿ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
92 ರುಕ್ಮಾಂಗದ.ಡಿ.ಟಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
93 ಜಯರಾಮ.ಹೆಚ್.ಸಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ
94 ಮಧು.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
95 ಜಗದೀಶ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ
96 ಸಂತೋಷ್.ಎA.ಹೆಚ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
97 ರಾಜಶೇಖರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
98 ದೇವರಾಜಪ್ಪ.ಹೆಚ್.ಜೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
99 ರವಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
100 ಪಾಂಡು.ಎಸ್.ಆರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ
101 ಮಂಜುನಾಥ.ಜಿ.ಎA. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
102 ಚಂದ್ರಿಕ.ಹೆಚ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
103 ಸೌಮ್ಯ.ಡಿ.ಜೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
104 ಚೇತನ್ ಪ್ರಸಾದ್.ಪಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
105 ದೇವರಾಜಪ್ಪ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
106 ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಹೆಚ್.ಎನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ
107 ಮಲ್ಲನಾಯಕ.ಬಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ
108 ನಿರ್ಮಲ.ಎನ್.ಟಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
109 ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಸಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೇAದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
110 ಪ್ರಮೀಳಾ.ಜಿ.ವಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
111 ಅಣ್ಣೇಗೌಡ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
112 ಅನಿತ.ಜಿ.ಇ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಓ.ಬಿ.ಜಿ
113 ಯಶೋದಮ್ಮ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
114 ಶೇಷಶೆಟ್ಟಿ.ಜಿ.ಕೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ 
115 ಗೋಪಾಲ್.ಆರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಎ.ಆರ್.ಡಿ
116 ಯೋಗಶೆಟ್ಟಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅAಗ ರಚನಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
117 ಜಬೀನ್ ತಾಜ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
118 ಸೈಯದ್ ಜರ್ ನಿಗಾರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗ
119 ಸತೀಶ್.ಜೆ.ಎಲ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ
120 ಸಂತೋಷ್.ಎA.ವೈ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್/ ಅಟೆಂಡರ್ ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-04-2021 04:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080