ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಹಿಮ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು 28/02/2024 ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ: 06-12-2021 ಮತ್ತು 07-12-2021ರಂದು ನಡೆದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

Allied Health Sciences course ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ. ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2023ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ.

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ. ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

22ನೇ KCACON 2022- ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16,17 & 18, 2022

ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 2022-23

ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಾಚಿತ್ರದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಶಿಬಿರ - ೨೦೨೨, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ

ದಿ. 22.05.2022, 5PM ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಾಚಿತ್ರ.

ಸಿ & ಆರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಲಾದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 15ದಿನಗಳೊಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೋರ್ಸಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭ

೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ. ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ:೧೯. ೦೧.೨೦೨೨

೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ:೧೯. ೦೧.೨೦೨೨

ಹಿಮ್ಸ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ (6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021) ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಹಿಮ್ಸ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಿ.07.12.2021

ಹಿಮ್ಸ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಿ.06.12.2021

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ CMO ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತಿದ್ದು ಪಡಿ - 3

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತಿದ್ದು ಪಡಿ - 2

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತಿದ್ದು ಪಡಿ

ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ

MRU ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 2021-22 ರ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರ

ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನುಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಫ್’ಡಿ’ ಅಟೆಂಡರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 2021-22ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Vacancy list

ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 2021-22 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080